Rodzaje pasowań – ciasne, luźne, mieszane – jaka tolerancja?

rodzaje pasowan ciasne luzne mieszane

W dziedzinie inżynierii, dokładne pasowanie elementów ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania maszyn, urządzeń i konstrukcji. Pasowanie odnosi się do relacji między dwoma elementami – wałkiem i otworem – i określa, jak dokładnie one do siebie pasują. Istnieje wiele rodzajów pasowań, które są dostosowane do różnych zastosowań i wymagań technicznych.

W niniejszym artykule przyjrzymy się trzem głównym rodzajom pasowań: ciasnemu, luźnemu i mieszane, oraz roli, jaką odgrywa tolerancja w tym kontekście. Omówimy również zasadę stałego otworu i stałego wałka, które są podstawą dla wielu rodzajów pasowań. Ponadto przedstawimy tabelę standardowych tolerancji, która stanowi podstawę do precyzyjnego dopasowania elementów. Przyjrzymy się również praktycznym zastosowaniom pasowań, takim jak tolerancje wałka pod łożysko czy tolerancje otworu pod łożysko.

Czym jest pasowanie?

Pasowanie odnosi się do relacji między dwoma elementami – wałkiem i otworem – i opisuje ich wzajemne dopasowanie.

Polega na kontrolowaniu wymiarów i tolerancji obu elementów w celu zapewnienia odpowiedniej interakcji pomiędzy nimi.

Pasowanie ma kluczowe znaczenie w konstrukcjach mechanicznych, maszynach i urządzeniach, ponieważ wpływa na precyzję, trwałość i efektywność działania tych elementów.

Podczas pasowania, wałek reprezentuje element męski, który jest wkładany w otwór, który jest elementem żeńskim. W zależności od wymagań projektowych i zastosowania, pasowanie może być ciasne, luźne lub mieszane.

Jakie są rodzaje pasowań?

W zależności od wymagań projektowych i celu zastosowania, istnieją trzy główne rodzaje pasowań: ciasne, luźne i mieszane.

 1. Pasowanie ciasne (interferencyjne):
  • Wałek ma nieco większy wymiar niż otwór, co powoduje bardzo ciasne dopasowanie.
  • Minimalny luz między elementami.
  • Zapewnia wysoką precyzję i minimalny ruch względny między elementami.
  • Wykorzystywane tam, gdzie wymagana jest wysoka precyzja, np. w precyzyjnych maszynach, narzędziach pomiarowych.
 2. Pasowanie luźne (klirensowe):
  • Wałek ma nieco mniejszy wymiar niż otwór, co powoduje większy luz między elementami.
  • Ułatwia montaż i demontaż elementów.
  • Precyzja nie jest najważniejsza.
  • Wykorzystywane tam, gdzie wymagane jest łatwe składanie i rozłączanie elementów, np. w niektórych złączach rurowych.
 3. Pasowanie mieszane:
  • Kombinacja ciasnego i luźnego pasowania, gdzie różne części elementu mają różne rodzaje pasowania.
  • Stosowane w przypadkach, gdy różne obszary elementu wymagają różnych stopni precyzji i dopasowania.
  • Pozwala na optymalne wykorzystanie precyzji i funkcjonalności w różnych obszarach elementu.

W każdym rodzaju pasowania istnieje zestaw tolerancji, które określają dopuszczalne odchylenia wymiarów elementów. Tolerancje są istotne w kontekście pasowań, ponieważ pozwalają na kontrolę precyzji i zapewnienie odpowiedniego dopasowania.

Pasowanie ciasne

Pasowanie ciasne, znane również jako pasowanie interferencyjne, to rodzaj pasowania, w którym wymiar wałka jest minimalnie większy niż wymiar otworu, co powoduje bardzo ciasne dopasowanie między elementami.

Czytaj  Czym ciąć kostkę brukową?

Definicja:

 • W przypadku pasowania ciasnego, wałek jest minimalnie większy (o tolerancję dodatnią) od otworu, nie oznacza to dosłownie, że wałek nie jest szerszy niż otwór.

Cechy:

 1. Minimalny luz: Pasowanie ciasne charakteryzuje się minimalnym luzem między elementami, co oznacza, że nie ma znaczącego ruchu względnego między nimi.
 2. Wysoka precyzja: Pasowanie ciasne zapewnia wysoką precyzję i dokładne dopasowanie między elementami.
 3. Wyeliminowanie ruchów luzowych: Dzięki minimalnemu luzowi pasowanie ciasne minimalizuje ruchy luzowe, co jest istotne w przypadku aplikacji wymagających stabilności i precyzji.

Zastosowanie:

 1. Maszyny precyzyjne: Pasowanie ciasne jest szeroko stosowane w maszynach i urządzeniach, gdzie wysoka precyzja jest kluczowa, takich jak narzędzia pomiarowe, obrabiarki CNC, urządzenia optyczne itp.
 2. Złącza ruchome: W aplikacjach wymagających minimalnego luzu i minimalnego tarcia, takich jak łożyska toczne, pasowanie ciasne jest stosowane do osiągnięcia stabilności, precyzji i minimalnego luzu w ruchomych złączach.
 3. Połączenia bez luzu: W przypadkach, gdy wymagane jest trwałe, sztywne połączenie między elementami, pasowanie ciasne może być stosowane w celu zapewnienia braku ruchu względnego między nimi.

Ważne jest, aby odpowiednio dobrać tolerancje, aby zapewnić precyzyjne pasowanie ciasne. W przypadku nieprawidłowego doboru tolerancji może wystąpić tarcie, trudności w montażu lub uszkodzenie elementów.

Pasowanie luźne

Pasowanie luźne to rodzaj pasowania, w którym wałek jest mniejszy (o tolerancję ujemną) od otworu. Oznacza to, że między wałkiem a otworem występuje pewien luz, czyli odstęp.

Ten typ pasowania ma na celu zapewnienie większej swobody ruchu między elementami, umożliwiając łatwiejsze montowanie, demontowanie i regulację.

Charakterystyczne cechy pasowania luźnego to większa tolerancja, co oznacza większą różnicę rozmiarów między wałkiem a otworem, oraz większa luzowność, co pozwala na swobodny ruch elementów względem siebie.

Zastosowanie pasowania luźnego może być korzystne w przypadkach, gdy wymagana jest łatwość montażu, demontażu lub regulacji elementów.

Przykłady obejmują zastosowanie w mechanicznych układach napędowych, urządzeniach o regulowanej precyzji, takich jak suwaki, oraz w przypadkach, gdy tolerancje nie są tak rygorystyczne jak przy pasowaniach ciasnych. Pasowanie luźne może również pomagać w kompensowaniu ewentualnych odkształceń czy rozszerzeń materiałów w wyniku zmian temperatury.

Pasowanie mieszane

Pasowanie mieszane to rodzaj pasowania, który łączy cechy pasowania ciasnego i luźnego. W tym przypadku, wałek ma rozmiar bliższy górnemu zakresowi tolerancji, podczas gdy otwór ma rozmiar bliższy dolnemu zakresowi tolerancji. Oznacza to, że istnieje zarówno pewien luz, jak i pewne naprężenie między elementami.

Definicja pasowania mieszanego obejmuje kilka charakterystycznych cech. Po pierwsze, różnica rozmiarów między wałkiem a otworem jest mniejsza niż w przypadku pasowania luźnego, co oznacza, że pasowanie jest bardziej precyzyjne.

Czytaj  Jaki olej do piły elektrycznej - smarowania łańcucha?

Jednak nadal istnieje pewien odstęp między elementami, co pozwala na swobodny ruch, ale jednocześnie zapewnia większą precyzję niż pasowanie luźne.

Rola tolerancji w pasowaniach

Tolerancja odgrywa kluczową rolę w pasowaniach, ponieważ określa dopuszczalne różnice rozmiarów między elementami pasującymi do siebie. Jest to parametr, który uwzględnia odchylenia wymiarowe i umożliwia kontrolę jakości pasowania.

Główną rolą tolerancji jest zapewnienie odpowiedniej funkcjonalności i skuteczności połączenia elementów. Odpowiednio dobrane tolerancje pozwalają na osiągnięcie pożądanej interakcji między elementami, takiej jak swobodny ruch, szczelność czy precyzyjne dopasowanie.

Tolerancja ma również znaczenie w zakresie produkcji i montażu. Umożliwia kontrolę jakości wytworzonych elementów i pozwala na odpowiednie dopasowanie ich do siebie. Dzięki tolerancjom możliwe jest utrzymanie wymaganej dokładności i spełnienie określonych norm i standardów.

Zasada stałego otworu i zasada stałego wałka

Zasada stałego otworu i zasada stałego wałka są podstawowymi zasadami w projektowaniu pasowań, które opisują stosunek pomiędzy tolerancjami otworów i wałków w danym pasowaniu. Oto ich krótkie omówienie:

 1. Zasada stałego otworu:
  • Według tej zasady, tolerancja dla otworu jest stała, podczas gdy tolerancja dla wałka może się różnić w zależności od klasy tolerancji.
  • Oznacza to, że otwór ma określoną tolerancję, a wałek musi być dopasowany do tej tolerancji.
  • Zasada stałego otworu jest często stosowana w przypadku, gdy ważne jest utrzymanie wymiaru i dopasowania otworu, na przykład w przypadku mocowania lub osiowania elementów.
 2. Zasada stałego wałka:
  • W zasadzie stałego wałka, tolerancja dla wałka jest stała, a tolerancja dla otworu może się różnić w zależności od klasy tolerancji.
  • Oznacza to, że wałek ma określoną tolerancję, a otwór musi być dopasowany do tej tolerancji.
  • Zasada stałego wałka jest często stosowana w przypadku, gdy ważne jest utrzymanie wymiaru i dopasowania wałka, na przykład w przypadku łożyskowania lub tocznictwa.

Obie zasady mają na celu zapewnienie odpowiedniego pasowania pomiędzy elementami, aby spełnić wymagania projektowe, takie jak szczelność, dopasowanie geometryczne czy swobodne obracanie się wałka w otworze.

Pasowanie H7

Pasowanie H7 jest jednym z popularnych rodzajów pasowań, stosowanym w przemyśle i inżynierii. Oto szczegółowy opis i zastosowanie pasowania H7:

 • Pasowanie H7 określa zakres tolerancji dla otworu, gdzie tolerancja jest stosunkowo ciasna, a wałek ma tolerancję zwykle większą od otworu.
 • Konkretnie, tolerancja dla otworu w pasowaniu H7 wynosi -0,025 mm do 0 mm, co oznacza, że otwór może mieć minimalne przekroczenie nominalnego wymiaru lub być równy temu wymiarowi.
 • Tolerancja dla wałka w pasowaniu H7 wynosi +0,018 mm do +0,043 mm, co oznacza, że wałek ma minimalne przekroczenie nominalnego wymiaru.
 • Pasowanie H7 jest często stosowane w przypadku, gdy wymagane jest precyzyjne dopasowanie, szczególnie w zastosowaniach, gdzie wymagane jest dokładne prowadzenie wałka w otworze.
 • Przykłady zastosowań pasowania H7 obejmują łożyskowanie, prowadzenie elementów mechanicznych, układy toczne, przekładnie, a także elementy ruchome i obracające się, gdzie precyzja i stabilność są istotne.
 • Pasowanie H7 zapewnia odpowiednie dopasowanie i minimalne luzowanie pomiędzy elementami, co przekłada się na poprawne funkcjonowanie i długotrwałą wydajność układu.
Czytaj  Jakie paliwo do glebogryzarki?

Ważne jest, aby projektanci i inżynierowie odpowiednio dobierali pasowanie, uwzględniając wymagania aplikacji, tolerancje produkcyjne i inne czynniki.

Jak dobrać pasowania?

Dobór odpowiedniego pasowania jest istotny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania elementów mechanicznych.

Oto kilka kroków, które można podjąć w celu doboru właściwego pasowania:

 1. Zdefiniuj wymagania funkcjonalne: Określ, jakie są oczekiwane funkcje i działanie elementów, które mają być dopasowane. Czy wymagane jest szczelne dopasowanie, precyzyjne prowadzenie czy może wystarczało pewne luzowanie?
 2. Znajomość tolerancji: Przegląd norm i standardów dotyczących tolerancji dla danego rodzaju pasowania. Tolerancje są określone dla różnych wymiarów i rodzajów pasowań, dlatego ważne jest, aby zapoznać się z odpowiednimi specyfikacjami.
 3. Analiza obciążeń i warunków pracy: Zrozumienie obciążeń, jakim będą poddane elementy oraz warunków środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność czy agresywne substancje. To pomoże określić, czy konieczne jest bardziej luźne czy ciasne dopasowanie.
 4. Konsultacja z normami i tabelami pasowań: Korzystaj z dostępnych tabel pasowań, takich jak tabela ISO, aby znaleźć odpowiednie dopasowanie dla danego wymiaru i zastosowania. Tabele te zawierają szczegółowe informacje na temat tolerancji dla różnych rodzajów pasowań.
 5. Rozważania produkcyjne: Przy doborze pasowania uwzględnij zdolności produkcyjne, takie jak dostępność narzędzi i technik, a także koszty produkcji. Należy zwrócić uwagę na możliwość utrzymania wymaganych tolerancji podczas procesu wytwarzania.
 6. Testy i weryfikacja: Przeprowadź próby lub testy, aby zweryfikować działanie wybranego pasowania w konkretnych warunkach. Można to zrobić na przykład poprzez wykonanie prototypów i przeprowadzenie badań sprawdzających wytrzymałość, szczelność czy precyzję.

Dobór pasowania wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak funkcje elementów, tolerancje, obciążenia, warunki pracy i zdolności produkcyjne.

Jak się liczy pasowanie?

Tolerancja wymiaru definiuje zakres akceptowalnych odchyleń od wymiaru nominalnego części. Jest to różnica między wymiarami granicznymi górnymi i dolnymi, czyli:

 • Tolerancja (T) = B – A

gdzie:

 • A – wymiar graniczny dolny
 • B – wymiar graniczny górny

Odchyłka górna to różnica między wymiarem granicznym górnym a wymiarem nominalnym, a odchyłka dolna to różnica między wymiarem granicznym dolnym a wymiarem nominalnym.

Tabela pasowania

Przedstawiam poniżej przykładową tabelę pasowań, która zawiera oznaczenia tolerancji dla otworów i wałków. Należy zauważyć, że tabela pasowań może mieć różne warianty w zależności od wybranego systemu oznaczeń i standardów.

Źródło: https://pl-static.z-dn.net/files/d52/3bc5fdff2bcd42119a95728c48b18b02.png

Podsumowując, pasowania odgrywają kluczową rolę w projektowaniu i produkcji części. W artykule omówiliśmy rodzaje pasowań: ciasne, luźne i mieszane, oraz zasady tolerancji i doboru pasowania. Poprawne dopasowanie ma istotne znaczenie dla działania części i zapewnienia trwałości oraz wydajności. Zapoznanie się z tymi koncepcjami jest ważne dla inżynierów i producentów, aby tworzyć wysokiej jakości części spełniające wymagania techniczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *