Płyta paździerzowa – Jakie ma właściwości i gdzie się używa?

Płyta paździerzowa - Jakie ma właściwości i gdzie się używa

Płyta paździerzowa to wszechstronny materiał budowlany o wielu zastosowaniach i doskonałych właściwościach. Choć może nie jest tak popularna jak inne materiały budowlane, takie jak płyta wiórowa czy sklejka, to zyskuje coraz większą popularność w branży budowlanej i meblarskiej. W tym artykule zgłębimy tajniki płyty paździerzowej, dowiedzmy się, czym jest, jakie posiada właściwości oraz w jakich obszarach można ją wykorzystać.

Czym jest płyta paździerzowa?

Płyta paździerzowa to materiał konstrukcyjny skonstruowany z paździerzy roślin włóknistych pochodzenia roślinnego, takich jak len czy konopie.

Te włókna są poddawane odpowiedniemu oczyszczeniu i obróbce, a następnie sklejane przy użyciu wytrzymałego kleju syntetycznego.

Proces produkcji płyty paździerzowej odbywa się w warunkach wyższej temperatury i dużego ciśnienia. Samo słowo „paździerz” pochodzi od zdrewniałych części łodyg roślin, które wykorzystywane są do produkcji włókien.

Proces wytwórczy paździerzy oraz ich przekształcania w płyty paździerzowe obejmuje kilka kluczowych etapów.

Na początek, w procesie odziarniania oddzielane są torebki nasienne od łodyg słomy pochodzącej z lnu lub konopi.

Następnie przechodzi się do fazy rośnięcia, gdzie łyko jest oddzielane od zdrewniałych części łodygi poprzez rozkład pektyn.

Ostatnim etapem jest przerób mechaniczny, w którym włókno jest oczyszczane z paździerzy i rozdzielane na włókno czesankowe (dłuższe) i włókno pakulane (krótsze).

W efekcie paździerze ostatecznie oddzielane są od włókien i transportowane do magazynów za pomocą wentylatorów. Następnie paździerze te poddawane są procesowi prasowania w bele, gdzie każda z nich waży około 80 kg. W takiej postaci paździerze trafiają do zakładów produkujących prefabrykaty, w tym płyty paździerzowe.

Czym się różni płyta wiórowa od płyty OSB?

Płyta wiórowa i płyta OSB (Oriented Strand Board) to dwie różne rodzaje płyt drewnopochodnych wykorzystywanych w budownictwie i przemyśle meblarskim.

 1. Skład materiału:
  • Płyta wiórowa: Wykonana jest z wiórów drewnianych, które są spięte klejem i sprasowane w jednolity panel. Wióry te mogą być cienkie lub grube, co wpływa na właściwości płyty.
  • Płyta OSB: Zbudowana jest z paździerzy roślin włóknistych, takich jak len czy konopie. Te włókna są oczyszczone i sklejone za pomocą kleju syntetycznego w procesie pod dużym ciśnieniem i w warunkach wysokiej temperatury.
 2. Struktura powierzchni:
  • Płyta wiórowa: Powierzchnia płyty wiórowej jest gładka, a wykończenie zależy od rodzaju wiórów i sposobu obróbki.
  • Płyta OSB: Powierzchnia płyty OSB składa się z charakterystycznych, równoległych pasm paździerzy roślin włóknistych, co nadaje jej charakterystyczny, szorstki wygląd.
 3. Wytrzymałość i zastosowanie:
  • Płyta wiórowa: Jest bardziej elastyczna i ma niższą wytrzymałość na rozciąganie niż płyta OSB. Z tego powodu płyty wiórowe częściej stosuje się w meblarstwie i jako materiał wykończeniowy w budownictwie.
  • Płyta OSB: Charakteryzuje się znaczną wytrzymałością, zarówno na ściskanie, jak i na rozciąganie. Dlatego jest często wykorzystywana w konstrukcjach drewnianych, podłogach, ścianach, dachu i jako materiał konstrukcyjny.
 4. Koszt:
  • Płyta wiórowa: Zazwyczaj jest tańsza od płyty OSB.
  • Płyta OSB: Może być nieco droższa od płyty wiórowej ze względu na jej specyfikację i wytrzymałość.
Czytaj  Czym i jak ciąć blachę trapezową i blachodachówkę?

Podsumowując, wybór między płytą wiórową a płytą OSB zależy od konkretnej aplikacji i oczekiwań dotyczących wytrzymałości i wykończenia. Oba rodzaje płyt mają swoje zastosowania i zalety w zależności od projektu.

Zastosowania płyt paździerzowych

W przeszłości płyty paździerzowe były niezwykle popularne w branży meblarskiej. Ich właściwości umożliwiały profesjonalną obróbkę i wykończenie, dzięki czemu stanowiły solidną bazę dla różnych mebli.

Przede wszystkim wykorzystywane były w produkcji mebli tapicerowanych. Płyty paździerzowe stanowiły solidne tło dla siedzisk, oparć i innych elementów, które były następnie pokrywane tkaniną lub skórą.

Jednym z kluczowych atutów płyt paździerzowych w meblarstwie było ich umożliwienie precyzyjnej obróbki i wykańczania. Można je było idealnie wyrównać, oszlifować i wykończyć tak, aby uzyskać gładką i estetyczną powierzchnię, która była gotowa do pokrycia materiałem tapicerskim.

Dzięki temu meble tapicerowane wytwarzane z płyt paździerzowych były trwałe i komfortowe w użytkowaniu.

Obecnie płyty paździerzowe zastąpione zostały przez nowoczesne materiały, takie jak płyty wiórowe, pilśniowe, MDF, MFP czy OSB.

To często wynika z obaw związanych z obecnością toksycznych związków chemicznych, takich jak formaldehyd, używanych w produkcji płyt paździerzowych. Nowoczesne materiały są bardziej ekologiczne i spełniają bardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa.

Płyty paździerzowe znajdują ograniczone zastosowanie w meblarstwie, głównie w przypadku mebli tapicerowanych, których producenci dbają o bezpieczeństwo i jakość wykończenia. Mimo że straciły na popularności, wciąż pozostają solidnym materiałem dla specjalistycznych zastosowań, zwłaszcza tam, gdzie ważna jest precyzja obróbki i właściwości akustyczne.

W jakich wymiarach sprzedaje się płyty paździerzowe?

Płyty paździerzowe dostępne na rynku mają standardowe wymiary, które pozwalają na ich wszechstronne zastosowanie.

Standardowe grubości płyt to 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 26 mm, 30 mm, 36 mm, 40 mm i 50 mm.

Najczęściej spotykanymi wymiarami rzeczywistymi płyt są 244 cm x 122 cm oraz 267 cm x 110 cm, ale w zależności od producenta i specyfiki projektu dostępne są także inne formaty arkuszy

Czytaj  Ile schnie beton B20, B25, B30 w ziemi Zimą i Latem?

Płyty paździerzowe zazwyczaj posiadają oznaczenia ułatwiające identyfikację. Na krótszym boku płyty znajduje się znak producenta oraz symbole dotyczące surowca wyjściowego, który może być lniany (oznaczany jako „L”) lub lniano-konopny (oznaczany jako „LK”).

Grubość płyty jest również oznaczana, a poziom jakości powierzchni może być określany jako „0” dla nieoszlifowanych płyt, „1” dla płyt szlifowanych jednostronnie lub „2” dla płyt szlifowanych dwustronnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *